Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

 ACCETTO I COOKIE   Scopri di più

NDW
NDW
NDW
  • NDW
  • NDW
  • NDW
  • NDW
  • NDW
  • NDW
  • NDW

Společnost

Místo bohaté na nápady NDW je švýcarská společnost se sídlem v kantonu Graubünden.
Místo bylo pečlivě vybráno, protože má velký vliv na naše aktivity.
A proto se jasnou volbou stalo Švýcarsko, díky své tradici technologické dokonalosti v oblasti
strojní přesnosti, kterou povýšilo na umění. A také kvůli kultuře respektující životní prostředí,
jíž je věrná i firma NDW, neboť během své výroby dodržuje pravidla nulového znečištění.

Nové obzory. Příslušenství, součásti, mechanismy, konstrukční a dekorační prvky:
Firma NDW vytvořila sérii plánovacích platforem pro koupelny a kuchyně, které jsou
skutečným hnacím motorem našich aktivit, neboť jsou technologicky vyspělé,
otestované a mohou být použity v nekonečných aplikacích.
Nekonečné tvary. Nekonečná řada modelů.

Místo bohaté na nápady NDW je švýcarská společnost se sídlem v kantonu Graubünden.
Místo bylo pečlivě vybráno, protože má velký vliv na naše aktivity.
A proto se jasnou volbou stalo Švýcarsko, díky své tradici technologické dokonalosti v oblasti
strojní přesnosti, kterou povýšilo na umění. A také kvůli kultuře respektující životní prostředí,
jíž je věrná i firma NDW, neboť během své výroby dodržuje pravidla nulového znečištění.

Tento projekt je základním kamenem společnosti NDW vybudované Fabriziem Nobilim v roce 1999, která vyváží své výrobky do celého světa.


GESTIONE DEI MARCHI E LABEL SVIZZERI
La società SWISS LABEL, il cui marchio distintivo è la balestra, si è posta come obiettivo la promozione di prodotti e servizi svizzeri. Il suo intento è la gestione professionale,
oculata e duratura dei marchi e label svizzeri. SWISS LABEL è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ssgg. Del Codice civile svizzero.

UN NUOVO, BRILLANTE INIZIO
Il 12 giugno 2003 - in occasione dell'Assemblea generale annuale - SWISS LABEL ha messo nuovamente in tensione la balestra: un nuovo inizio perfettamente riuscito, che si è successivamente tradotto
in un costante aumento del numero dei membri. Presidente in carica è il Consigliere nazionale RuediLustenberger; il Segretariato è gestito dall'Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, Berna.

CON LA BALESTRA VERSO IL FUTURO
La balestra - simbolo del lavoro di precisione svizzero - diventa il contrassegno leader del mercato con un elevato grado d'identità per i prodotti svizzeri di qualità in Svizzera e all'estero.

PROMOZIONE DEL MERCATO E DELL'IMMAGINE
SWISS LABEL rafforza la fiducia dell'economia svizzera nelle sue capacità e competenze e sostiene la commercializzazione di prodotti e servizi svizzeri di qualità in Svizzera e all'estero.

RAFFORZAMENTO DELL'IDENTITÀ
SWISS LABEL promuove l'eccellente identità della Svizzera quale importante Paese d'esportazione attivo a livello internazionale.
Il marchio sottolinea la consapevolezza della provenienza e della qualità e accentua la propensione degli acquirenti e dei consumatori ad acquistare merci e servizi di origine svizzera.

LA BALESTRA È PROTETTA IN MOLTI PAESI
SWISS LABEL ha fatto iscrivere un gran numero di marchi d'origine e di protezione nel registro nazionale e internazionale di protezione dei marchi. Grazie a ciò, la balestra è oggi protetta in molti Paesi.

ÚPLNÁ ZÁRUKA:

Ve všech pracovních fázích, od plánování až po dodání konečného výrobku,
probíhají specifické a průběžné kontroly s certifikací UNI EN ISO 9001:2015.
Všechny použité materiály a pryskyřice splňují i ty nejpřísnější předpisy pro odvětví kohoutků a tvarovek.
Každý jednotlivý výrobek je 100% garantován zkušebními stroji vyvinutými výhradně pro tento účel.


 
 

Crediti